Welzijnsnota (Bit)

Het paardenwelzijn vraagt aandacht, meende minister Gerda Verburg rond 2007. Zij legde dit bij de paardensector zelf neer. Marjan had (en heb) er weinig fiducie in dat het paardenwelzijn op deze wijze voor elkaar komt en schreef een eigen welzijnsnota, die ze in 2009 aan…

Continue reading →