LEADER-LogoBegin 2016 is Marjan benoemd tot inwonerlid namens de gemeente Doetinchem in de provinciale adviescommissie LAG (Lokale Actie Groep) LEADER Achterhoek. Marjan heeft communicatie in haar takenpakket.

Van 2016 tot en met 2022 is de LEADER-subsidieregeling opengesteld. Dit is Europees geld, dat bestemd is voor de verbetering van de leefbaarheid van het platteland. Het totale subsidiebedrag is bedoeld om kernen en dorpen sociaal en economisch vitaal houden, de circulaire economie in het buitengebied te versterken en de kwaliteit van recreatie en toerisme in de regio te verhogen.

De LAG (zie foto!) bestaat uit professionals en inwoners van de deelnemende gemeenten van LEADER Achterhoek; ze stimuleert de partners in het gebied, beoordeelt de projectaanvragen en legt verantwoording af. Kijk voor meer informatie op de website van LEADER Achterhoek.

LAG 1