Foto: Carolien Bruggink

Met Minster Verburg.

Het paardenwelzijn vraagt aandacht, meende minister Gerda Verburg rond 2007. Zij legde dit bij de paardensector zelf neer.
Marjan had (en heb) er weinig fiducie in dat het paardenwelzijn op deze wijze voor elkaar komt en schreef een eigen welzijnsnota, die ze in 2009 aan de minister aanbood. De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besloot vervolgens dat de leden uit de Tweede Kamer de Bit-Welzijnsnota mochten betrekken bij het algemeen overleg Paardenhouderij.
In Bit kwamen meerdere artikelen over het onderwerp (hieronder zie je eentje), met medewerking van onder meer dr. Machteld van Dierendonck, paardengedragsdeskundige. De illustraties zijn van Ekaterina Grishina.

 

nota 56 nota 57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nota 59 nota 58